Centrum Pieniądza NBP

Grupa ekonomistów z klasy 2 GE wybrała się na wycieczkę do Warszawy do Centrum Pieniądza NBP. W trakcie pobytu w Centrum Pieniądza uczniowie mogli zobaczyć istotę tego, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu. Zobaczyli najstarsze monety olśniewające niesłychanym bogactwem form i kształtów. W sali nazwanej ‚Bank Centralny’ uczniowie zapoznali się ze skomplikowanymi i burzliwymi dziejami polskiego banku centralnego – instytucji odpowiadającej za stabilność pieniądza i całego systemu finansowego państwa. Uczestnicy wycieczki mogli zobaczyć pierwsze polskie banknoty wyemitowane podczas insurekcji kościuszkowskiej oraz dowiedzieli się czym zajmował się pracownik banku centralnego na początku XIX w. i za co odpowiada Narodowy Bank Polski.W sali stylizowanej na halę produkcyjną uczniowie poznali proces powstawania pieniądza, wybitnych projektantów monet i banknotów oraz ich warsztat pracy.

Grupa ekonomistów z klasy 2 GE wybrała się na wycieczkę do Warszawy do Centrum Pieniądza NBP. W trakcie pobytu w Centrum Pieniądza uczniowie mogli zobaczyć istotę tego, czym jest pieniądz, jaką przebył drogę i w jaki sposób pomaga nam w codziennym życiu. Zobaczyli najstarsze monety olśniewające niesłychanym bogactwem form i kształtów. W sali nazwanej ‚Bank Centralny’ uczniowie zapoznali się ze skomplikowanymi i burzliwymi dziejami polskiego banku centralnego – instytucji odpo

Obraz może zawierać: 10 osób, uśmiechnięci ludzie
Obraz może zawierać: 11 osób, buty i w budynku
Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie stoją i w budynku
Obraz może zawierać: w budynku