Lekcja etyki

Lekcja etyki w Centrum Innowacyjnej Edukacji! Zajęcia dotyczyły społeczno-kulturowego procesu dorastania jednostki. Różnorodna tematyka stanowisk, pogrupowanych w ścieżki tematyczne, pozwoliła na zrozumienie społecznych wzorców zachowań, a także poszukiwanie sposobów wyrażenia własnej osobowości poprzez twórczość i doświadczenie sztuki.

Fotorelacja na naszym FB