Technik programista

W pięcioletnim toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:
tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych oraz projektowania, programowania i testowania aplikacji.

Kwalifikacje zawodowe
  • tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
  • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
  • język angielski
  • matematyka
Opis kierunku

W ofercie uczeń znajdzie rzetelną i konsekwentną ścieżkę edukacji przygotowującą go z każdej strony do bezproblemowego zdania egzaminów kwalifikacji zawodu Technik Programista,  to jest programowania w tzw. front-endzie i back-endzie. Oferta edukacyjna przyjmuje najnowsze założenia zgodne z trendami na rynku programowania. Ścieżka technologiczna opiera się więc na:

  • nabyciu umiejętności programowania w technologiach webowych: HTML wersji 5 ze znajomością wersji wcześniejszych, CSS3 wraz ze znajomością technik wcześniejszych, JavaScript wraz z frameworkami i technologiami (JQuery, XML, AJAX, SASS, React, Grunt itp.) oraz programowania i zarządzania bazami danymi SQL w oparciu o skryptowy język PHP;
  • kształceniu programistów języka Java na platformy desktopowe PC i Android oraz języka Swift na platformy Apple desktopowe i iOS;
  • w ramach dodatkowych zajęć, poznaniu przez ucznia ścieżki kształcenia do języków C# i Python.

Dodatkowo uczniowie będą mogli realizować programy informatyczne Cambridge International – sylabusy Computer Science (9618) i/lub program Information Technology (9626).

Sylwetka absolwenta

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu programowania wraz ze znajomością technologii pokrewnych. Oferta edukacyjna zbudowana jest w oparciu o aktualne trendy na rynku usług programistycznych. Absolwenci kierunku są specjalistami w dziedzinie tworzenia aplikacji webowych i desktopowych. Wykazują się także niezbędną w tym zawodzie znajomością języka angielskiego.

Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie tylko w szkolnych salach, ale także w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik programista uczy się zawodu od specjalistów, zdobywając tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.

Pod koniec klasy trzeciej oraz w pierwszym semestrze klasy piątej odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a okres edukacji kończy się egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia absolwentowi podjęcie dalszej nauki na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach związanych z szeroko pojętym projektowaniem, informatyką, telekomunikacją czy elektroniką przemysłową.

Perspektywy zawodowe

Według Komisji Europejskiej na rynku usług programistycznych w Europie w 2020 roku będzie brakowało ok 825.000 specjalistówTechnik programista znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach niemal każdej dziedziny gospodarki lub tworzy własną firmę pracując na kontraktach w dowolnie wybranym przez siebie kraju na świecie.