Lista zawodów

Technikum Menedżerskie kształci w klasach

Technik weterynarii

W trakcie czteroletniej nauki uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: prowadzenia chowu, hodowli zwierząt gospodarskich i towarzyszących.

Technik hotelarstwa

W trakcie czteroletniej nauki uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich, obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających.

Technik obsługi turystycznej

W trakcie czteroletniej nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: planowania, kalkulacji kosztów, rezerwacji, realizacji, rozliczania imprez i usług turystycznych oraz prowadzenia informacji turystycznej.

Technik logistyk

W czteroletnim toku kształcenia uczeń nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: organizowania i monitorowania przepływu zasobów i informacji w jednostkach gospodarczych, administracyjnych i produkcyjnych.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

W trakcie czteroletniej nauki uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceniania żywienia.

Technik ekonomista

W czteroletnim toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: organizowania działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, sporządzania planów i sprawozdań oraz prowadzenia rachunkowości.