Warsztaty antyhejtowe

W naszej szkole odbyły się warsztaty antyhejtowe poprowadzone przez osoby ze Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności. Podczas zajęć młodzież miała możliwość otwarcie porozmawiać o hejcie, zweryfikować własną wiedzę odnośnie mowy nienawiści oraz pogłębić wrażliwość na te kwestie. Uczniowie poznali sposoby radzenia sobie z hejtem oraz zyskali zachętę do zweryfikowania własnego postępowania. Dowiedzieli się, jak można wspierać jednostki bezpośrednio dotknięte mową nienawiści, tak by nie czuły się osamotnione w tej nierównej walce.