„Kierunkowskaz” dla klas IV

14 lutego 2020 r. w Technikum Menedżerskim dla klas czwartych odbyły się warsztaty pod nazwą „Kierunkowskaz”, organizowane przez WSB. Warsztaty przygotowane i poprowadzone przez studentów WSB opracowane były w
oparciu o kluczowe kompetencje kształcenia, zgodne z zaleceniami Parlamentu Europejskiego i Rady Europy.
Pokazały naszym uczniom jak napisać dobre CV, jak zabłysnąć podczas egzaminu ustnego lub rozmowy o pracę. Omówione zostały propozycje, w jaki sposób wyróżnić się spośród innych kandydatów, jak rozwijać w sobie zdolność twórczego myślenia i działania. Bo przecież kreatywność jest
teraz w cenie 🙂

Dziękujemy Paniom z WSB za twórczy i pouczający czas dla naszych
maturzystów 🙂