Rozpoczęcie roku szkolnego

Drodzy Uczniowie klas I
Technikum Menedżerskiego w Toruniu

We wtorek 1 września 2020 r. zapraszamy na rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 zgodnie z poniższym grafikiem:

godz. 9.00 Technikum Menedżerskie w Toruniu
klasa I H sala 2
klasa I T sala 7
klasa I W sala 14

godz. 10.00 Technikum Menedżerskie w Toruniu
klasa I GE sala 2
klasa I L sala 7

Wytyczne obowiązujące uczniów podczas rozpoczęcia roku szkolnego:

1.Na rozpoczęcie roku szkolnego może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2. Na rozpoczęcie roku szkolnego nie może przyjść osoba, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

3.Wchodząc na teren szkoły należy zasłonić usta i nos maseczką, zachowywać odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) od innych osób.

4.Po wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce.

Uczniowie klas II,III ,IV rozpoczynają zajęcia lekcyjne 2 września zgodnie z planem lekcji.