Quiz „Oczko z Kopernikiem” w Technikum Menedżerskim w Toruniu

W piątek odbył się w naszej szkole Quiz „Oczko z Kopernikiem”, w którym udział wzięło 125 uczniów. Największą ilość punktów (20/21) zdobyły: Julia Gala (2WG), Ewelina Gogolińska (3L), Agata Koc (4W), Marta Kozłowska (3EH), Daria Olewińska (4L) oraz Jagoda Rybacka (3L). Najmniej czasu na udzielenie odpowiedzi potrzebowała Marta Kozłowska
Oprócz ocen z aktywności pan Marcin Łęcki postanowił dodatkowo przyznać najlepszym nagrody w postaci książek o Toruniu. Zostaną one wręczone gdy tylko będzie to możliwe.
Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom