Wyjście integracyjne z rozśpiewaną klasą 1GE

Na integracyjnym wyjściu klasy 1GE, oprócz dobrych humorów, nie zabrakło muzyki i śpiewu