Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – czerwiec 2021

21.06. 2021 r. /poniedziałek/
EGZAMIN PRAKTYCZNY
KWALIFIKACJE/POPRAWKI:
– TG.12
– TG.14
– T.11
GODZINA 9:00 – 150 min – SALA 7

 

21.06. 2021 r. /poniedziałek/
EGZAMIN PRAKTYCZNY
KWALIFIKACJE:
– AU.22 POPRAWKA
– RL.10 KLASA 3WG WETERYNARZ
GODZINA 9:00 – 120 min – SALA 28

 

21.06. 2021 r. /poniedziałek/
EGZAMIN PRAKTYCZNY
KWALIFIKACJE/POPRAWKI:
– AU.32
– R.11
GODZINA 13:00 – 120 min – SALA 7

 

21.06. 2021 r. /poniedziałek/
EGZAMIN PRAKTYCZNY
KWALIFIKACJE/POPRAWKI:
– TG.16
– TG.15
– T.12
GODZINA 13:00 – 150 min – SALA 28

 

22.06. 2021 r. /wtorek/
EGZAMIN PISEMNY
KWALIFIKACJE/POPRAWKI:
– AU.22 POPRAWKI
– AU.35 3EH EKONOMISTA
– RL.10 3WG WETERYNARZ
– TG.07 3WG KUCHARZ
– AU.20 SPRZEDAWCA/ BRANŻOWA
GODZINA 10:00 – 60 min – SALA 28

 

22.06. 2021 r. /wtorek/
EGZAMIN PISEMNY
KWALIFIKACJE/POPRAWKI:
– TG.13 POPRAWKA
– MG.16 MECHANIK AUTOMATYKI PRZEM. /BRANŻOWA
GODZINA 12:00 – 60 min – SALA 28

 

26.06. 2021 r. /sobota/
EGZAMIN PRAKTYCZNY
KWALIFIKACJE/POPRAWKI:
PRAKTYCZNY
– AU.35-3EH EKONOMISTA
– A.35- POPRAWKI
GODZINA 9:00 – 180 min – SALA 28

 

26.06. 2021 r. /sobota/
EGZAMIN PRAKTYCZNY
KWALIFIKACJE/POPRAWKI:
– AU.36
– A.36
GODZINA 15:00 – 180 min – SALA 28

 

26.06. 2021 r. /sobota/
EGZAMIN PRAKTYCZNY
KWALIFIKACJE:
– TG.07 3WG KUCHARZ
8:00
12:00
16:00