Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego

Godzina „W”, czyli 1 sierpnia 1944 roku, godzina 17:00. Właśnie wtedy wybuchło powstanie warszawskie przeciwko okupującym Warszawę wojskom niemieckim. Dziś o godzinie 17.00 w całej Polsce zostaną włączone syreny alarmowe – jako forma symbolicznego hołdu złożonego bohaterkom i bohaterom zrywu z 1944 roku.

Zdjęcie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pomnik_Ma%C5%82ego_Powsta%C5%84ca_w_Warszawie