Zebrania z rodzicami

Zapraszamy rodziców / opiekunów prawnych uczniów klas pierwszych, drugich, trzecich oraz czwartych po szkole podstawowej na zebranie z wychowawcami w dniu 19 grudnia /poniedziałek/ o godz. 16:30

– 1GH – sala 11

– 1L – sala 2

– 1LE – sala 27

– 1T – sala 14

– 1W – sala 25

– 2GE – sala 8

– 2L – sala 7

– 2TH – sala 21

– 2W – sala 24

– 3GE – sala 17

– 3H – sala 20

– 3L – sala 6

– 3T – sala 5

– 3W – sala 23

– 4WH – sala 18

– 4TL – sala 12