Wycieczka klas 4WH i 4TL

W dniach 15-16.05 razem z nauczycielką biologii Panią Magdaleną Penczkowską odwiedziliśmy Eko-Czar w Czarnym Bryńska. Odbyliśmy dwa spacery po lesie z przewodnikiem.
Warsztaty przyrodnicze dotyczyły tematu bioróżnorodności oraz różnorodności gatunkowej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego.