Zebrania z rodzicami

Zapraszamy rodziców/opiekunów prawnych uczniów Technikum Menedżerskiego w Toruniu na zebranie z wychowawcami według poniższego harmonogramu:

 

6 września 2023 r. /środa/ godz. 16:30
– klasa 1 H – sala 19
– klasa 1 L – sala 2
– klasa 1 T – sala 21
– klasa 1 W – sala 25

– klasa 5 TL – sala 12
– klasa 5 WH – sala 1

 

7 września 2023 r. /czwartek/ godz. 16:30
– klasa 2 GH – sala 11
– klasa 2 L – sala 27
– klasa 2 LE – sala 18
– klasa 2 T – sala 14
– klasa 2 W – sala 25

– klasa 3 GE – sala 8
– klasa 3 L – sala 7
– klasa 3 W – sala 24

– klasa 4 GE – sala 9
– klasa 4 H – sala 19
– klasa 4 L – sala 17
– klasa 4 T – sala 21
– klasa 4 W – sala 23

 

12 września 2023 r. /wtorek/ godz. 15:45
– klasa 1 GE – sala 23