Technik Programista
z dodatkowym j.angielskim

W pięcioletnim toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu:
tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych oraz projektowania, programowania i testowania aplikacji.

Cambridge English dla wszystkich!

bo każdy programista musi znać angielski.

Kwalifikacje zawodowe

 • tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
 • projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
 • język angielski
 • informatyka lub matematyka
Opis kierunku

W ofercie uczeń znajdzie rzetelną i konsekwentną ścieżkę edukacji przygotowującą go z każdej strony do bezproblemowego zdania egzaminów kwalifikacji zawodu Technik Programista i do podjęcia pracy w zawodzie nawet jeszcze w trakcie nauki w naszym Technikum. Oferta edukacyjna przyjmuje najnowsze założenia zgodne z trendami na rynku programowania.

Będąc uczniem naszej szkoły na kierunku Technik Programista:

 • Przygotujesz się do podjęcia pracy na stanowisku Frontend Developer – nauczymy cię technologii webowych: HTML wersji 5 ze znajomością wersji wcześniejszych, CSS3 wraz ze znajomością technik wcześniejszych, JavaScript wraz z frameworkami i technologiami (JQuery, XML, AJAX, SASS, React, Grunt itp.) oraz programowania i zarządzania bazami danymi SQL w oparciu o skryptowy język PHP.
 • Przygotujesz się do podjęcia pracy na stanowisku Backend Developer – nauczymy Cię programowania obiektowego w języku Java. Stworzymy pierwsze aplikacje na platformy desktopowe PC i mobilne na system Android.
 • Mając min. 2 dodatkowe godziny języka angielskiego na kursie Cambridge English przygotujemy Cię do zdania egzaminu i otrzymania międzynarodowego certyfikatu Uniwersytetu Cambridge. To tak jakbyś chodził do szkoły językowej zupełnie za darmo! Wychodzimy po prostu z założenia, że każdy programista musi znać dobrze język angielski.

I TO WSZYSTKO W RAMACH CZESNEGO !!!

Ponadto w ramach fakultatywnych zajęć dodatkowych:

 • Poznasz inne języki najpopularniejsze języki programowania C#, Python czy Swift – aby tworzyć aplikacje na urządzenia Apple.
 • Będziesz mógł brać dodatkowe lekcje angielskiego i zdać egzamin nawet na poziomie Cambridge English Advanced
 • Zrealizujesz programy informatyczne Cambridge International – sylabusy Computer Science (9618) I Information Technology (9626).
 • Weźmiesz udział w zajęciach naszej Cisco Networking Academy.

Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie tylko w szkolnych salach, ale także w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik programista uczy się zawodu od specjalistów, zdobywając tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe. Dlatego też przekażemy Cię „pod skrzydła” współpracujących ze Szkołą software house’ów tak szybko jak pozwoli na to Twoja wiedza, pasja i zaangażowanie.

Sylwetka absolwenta

W pięcioletnim cyklu kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu programowania wraz ze znajomością technologii pokrewnych. Oferta edukacyjna zbudowana jest w oparciu o aktualne trendy na rynku usług programistycznych. Absolwenci kierunku są specjalistami w dziedzinie tworzenia aplikacji webowych i desktopowych. Wykazują się także niezbędną w tym zawodzie znajomością języka angielskiego.

Pod koniec klasy trzeciej oraz w pierwszym semestrze klasy piątej odbywają się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe, a okres edukacji kończy się egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia absolwentowi podjęcie dalszej nauki na uczelni wyższej, w szczególności na kierunkach związanych z szeroko pojętym projektowaniem, informatyką, telekomunikacją czy elektroniką przemysłową.

Perspektywy zawodowe

Według Komisji Europejskiej na rynku usług programistycznych w Europie w 2020 roku będzie brakowało ok 825.000 specjalistówTechnik programista znajduje zatrudnienie w przedsiębiorstwach niemal każdej dziedziny gospodarki lub tworzy własną firmę pracując na kontraktach w dowolnie wybranym przez siebie kraju na świecie.

Finansowanie nauki
Dodatkowe informacje

Ze względu na specyfikę zawodu, nauka na kierunku Technik Programista jest odpłatna. W roku szkolnym 2020/2021 przygotowaliśmy specjalną ofertę. Dla uczniów, którzy rozpoczną naukę w roku szkolnym 2020/21 czesne wynosi tylko 350 zł miesięcznie. Opłata za kurs Cambridge English jest wliczona w kwotę czesnego.

Uczniowie, którzy złożą podanie do 30.06.2020 r. są zwolnieni z opłaty wpisowej wynoszącej 350 zł.

Rodzice i opiekunowie uczniów, którzy nie są w stanie pokryć kosztów nauki dziecka, mogą się starać (na podstawie zeznania podatkowego za rok 2019) o przyznanie stypendium na pokrycie kosztów kształcenia przyznawanego przez Prezes Zarządu Szkół Sokrates.

Po więcej informacji zadzwoń do koordynatora kształcenia informatycznego Szkół Sokrates. Kontaktowy numer telefonu: 501 102 410.