Konkurs „LOGISTYCZNIE CZYLI LOGICZNIE”

Zapraszamy wszystkich Ósmoklasistów do zapoznania się z regulaminem oraz zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie on line, w którym na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Termin konkursu

30 kwietnia 2021 r.

Poniżej znajduje się link do testu, który będzie aktywny w godzinach 12.00-23.59

https://www.testportal.pl/exam/LoadTestStart.html?t=6yX3RsUAWgCq

Cele konkursu

 • Motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie logistyki.
 • Podniesienie poziomu znajomości planowania i wdrażania nowych pomysłów.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania zasad zdrowej rywalizacji.
 • Kształcenie pamięci, uwagi i logicznego myślenia.
 • Rozbudzenie w uczniach zainteresowania zawodem Technik Logistyk.

Zasady ogólne

 • Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2020/2021 do 8 klasy szkoły podstawowej z Torunia i okolicznych powiatów.
 • Konkurs, którego organizatorem jest Technikum Menedżerskie obejmuje zagadnienia z logiki i logistyki, 12 pytań zamkniętych oraz 3 zadania tematyczne
 • Test i zadania konkursowe będą aktywne tylko w dniu 30.04.2021. w godzinach 12.00-23.59 a załączone zostaną pod wskazanym linkiem, udostępnionym na stronie szkoły w zakładce AKTUALNOŚCI.
 • Test będzie można wypełnić na dowolnym urządzeniu, a uczniowie mogą to zrobić w czasie zajęć lub indywidualnie w domu
 • Należy rozwiązać wszystkie zadania konkursowe w ciągu 30 minut, w godzinach ich dostępności.
 • Zadania konkursowe zostaną ocenione przez Komisję konkursową, wybraną przez Organizatora konkursu, pod czujnym okiem dyrekcji Technikum Menedżerskiego w Toruniu.
 • Przy ocenianiu pod uwagę będzie brana poprawność wykonania zadań oraz czas ich rozwiązywania.
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 10.05.2021 r.

Nagrody

 • I miejsce – tablet
 • II miejsce – powerbank
 • III miejsce – książka

Odbiór nagród odbędzie się w ustalonym terminie (informacja na stronie fb szkoły) ze względu na pandemię i panujące ograniczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!