Technik ekonomista

W pięcioletnim toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: organizowania działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, sporządzania planów i sprawozdao oraz prowadzenia rachunkowości.

Kwalifikacje zawodowe
  • prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
  • geografia
  • matematyka
Sylwetka absolwenta

W pięcioletnim toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: organizowania działalności gospodarczej, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo-płacowych, sporządzania planów i sprawozdao oraz prowadzenia rachunkowości. Absolwenci kierunku są specjalistami w dziedzinie analizy podstawowych procesów i zjawisk ekonomicznych, społecznych i gospodarczych, powiązanych z takimi naukami jak prawo, finanse i administracja.

Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik ekonomista uczy się zawodu od specjalistów pracujących w przedsiębiorstwach, jednostkach administracyjnych, biurach rachunkowych i bankach, zdobywając tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.

Pod koniec klasy trzeciej oraz klasy czwartej odbywają się egzaminy zawodowe, a okres edukacji kończy się egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia absolwentowi podjęcie dalszej nauki na uczelni wyższej, w szczególności na takich kierunkach jak: administracja, ekonomia, finanse i rachunkowość, zarządzanie.

Perspektywy zawodowe

Technik ekonomista znajduje zatrudnienie na szczeblach zarządzania w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych, jednostkach administracyjnych, bankach, biurach rachunkowych oraz w działach księgowości, marketingu i sekretariatach. Ponadto posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia własnej firmy.