Technik hotelarstwa

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich, obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających, utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowywania i podawania śniadań oraz organizacji usług dodatkowym w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

Kwalifikacje zawodowe
  • obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
  • realizacja usług w recepcji
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
  • geografia
  • język angielski
Sylwetka absolwenta

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: rezerwacji usług hotelarskich, obsługi gości przyjeżdżających i wyjeżdżających, utrzymywania czystości i porządku w jednostkach mieszkalnych, przygotowywania i podawania śniadań oraz organizacji usług dodatkowym w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. Absolwent kierunku jest profesjonalnie przygotowany do wykonywania wszystkich czynności związanych z pracą w obiektach hotelarskich i firmach hotelarsko-turystycznych.

Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik hotelarstwa uczy się zawodu od specjalistów pracujących w renomowanych obiektach hotelarskich, zyskując tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.

Pod koniec klasy trzeciej i  czwartej odbywają się egzaminy zawodowe, a pięcioletni okres kształcenia kończy się egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości umożliwia absolwentowi podjęcie dalszej nauki na uczelniach wyższych, w szczególności na takich kierunkach i specjalnościach jak: turystyka i rekreacja, organizacja turystyki, hotelarstwo, zarządzenie turystyką i hotelarstwem, agroturystyka.

Perspektywy zawodowe

Zarówno w Polsce jak i  Europie zauważalny jest wzmożony ruch turystyczny, w związku z czym wzrasta również zapotrzebowanie na usługi hotelarskie. Potrzebny jest wykwalifikowany personel organizujący, planujący i wykonujący kompleksowe usługi związane z przyjmowaniem rezerwacji, obsługą gości, prowadzeniem dokumentacji i obserwacją rynku hotelarskiego. Technik hotelarstwa znajduje zatrudnienie w obiektach hotelarskich na różnorodnych stanowiskach .