Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceniania żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej oraz wykonywania usług gastronomicznych.

Kwalifikacje zawodowe
  • sporządzanie potraw i napojów
  • organizacja żywienia i usług gastronomicznych
Przedmioty ogólnokształcące realizowane w zakresie rozszerzonym
  • biologia
  • chemia
Sylwetka absolwenta

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: przechowywania żywności, sporządzania i ekspedycji potraw i napojów, planowania i oceniania żywienia, organizowania produkcji gastronomicznej oraz wykonywania usług gastronomicznych. Ponadto zapoznaje się z takimi zagadnieniami jak: zasady racjonalnego żywienia, zasady gospodarki odpadami, interpretacja oznakowań żywności oraz organizacja przyjęć okolicznościowych. Nauka w tym zawodzie przygotowuje nie tylko do pracy na stanowisku kucharza, ale także doradcy żywieniowego, dietetyka czy kelnera.

Zgodnie z ideą szkoły kształcenie praktyczne już od początku odbywa się nie w szkolnych salach, a w miejscach pracy związanych z kierunkiem. Technik żywienia i usług gastronomicznych uczy się zawodu pod okiem specjalistów pracujących w renomowanych restauracjach, pensjonatach i hotelach oraz instytucjach zajmujących się popularyzacją wiedzy na temat żywienia i zdrowego odżywiania się, zdobywając tym samym cenne doświadczenie i kontakty zawodowe.

Pod koniec klasy trzeciej i klasy czwartej odbywają się egzaminy zawodowe, a pięcioletni okres nauczania kończy się egzaminem maturalnym. Uzyskanie świadectwa dojrzałości pozwala absolwentowi kontynuować naukę na uczelniach wyższych, w szczególności na takich kierunkach i specjalnościach jak: dietetyka, technologia żywności i żywienia człowieka, usługi gastronomiczne i dietetyka, hotelarstwo i gastronomia, turystyka i rekreacja.

Perspektywy zawodowe

Technik żywienia i usług gastronomicznych może podjąć pracę w podmiotach gospodarczych i instytucjach prowadzących działalność gastronomiczną, w skład których wchodzą: restauracje, bary, hotele, kawiarnie, pensjonaty, statki pasażerskie, obiekty zbiorowego żywienia, firmy cateringowe. Ponadto znajduje zatrudnienie w biurach ochrony praw konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem zdrowego odżywiania oraz prowadząc własną działalność gospodarczą świadczącą usługi gastronomiczne.