Lista zawodów

Technikum Menedżerskie kształci w klasach

Technik programista

W pięcioletnim toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: tworzenia i administrowania stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych oraz projektowania, programowania i testowania aplikacji.

Technik weterynarii

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: prowadzenia chowu i inseminacji zwierząt oraz wykonywania weterynaryjnych czynności pomocniczych.

Technik hotelarstwa

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń nabywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie oraz realizacji usług w recepcji.

Technik Organizacji Turystyki

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu: przygotowania imprez i usług turystycznych a także obsługi klienta oraz rozliczania imprez i usług turystycznych.

Technik logistyk

W pięcioletnim toku kształcenia uczeń nabywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: obsługi magazynów oraz organizacji transportu.

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

W trakcie pięcioletniej nauki uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: sporządzania potraw i napojów oraz organizacji żywienia i usług gastronomicznych.

Technik ekonomista

W pięcioletnim toku kształcenia uczeń zdobywa wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu: prowadzenia dokumentacji w jednostce organizacyjnej oraz prowadzenia spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych.