Uczniowie kształcący się w zawodzie technik weterynarii zgłębiali tajniki szycia chirurgicznego

Uczniowie klasy III Technikum Weterynaryjnego zgłębiali na dzisiejszych zajęciach tajniki szycia chirurgicznego. Prace były prowadzone w skupieniu i z należytą starannością. W przyszłości jako personel pomocniczy stanowić będą profesjonalną kadrę weterynaryjną.