Zajęcia odwołane

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie.

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.03 br. wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zajęcia w szkole zostają zawieszone.

Odwołane zajęcia obejmują:
– zajęcia dydaktyczne w szkole (w tym zajęcia indywidualne)
– zajęcia realizowane w ramach praktycznej nauki zawodu i praktyk zawodowych w Technikum Menedżerskim w Toruniu
– od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników (miesięczne kursy zawodowe w Bydgoszczy)
– uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia START w Toruniu będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy.

Proszę o systematyczne sprawdzanie ogłoszeń w dzienniku elektronicznym i na stronie internetowej szkoły.

Dyrekcja