Cambridge

Jedyne w Toruniu Technikum z akredytacją uniwersytetu Cambridge.

JEDYNE W TORUNIU TECHNIKUM Z AKREDYTACJĄ UNIWERSYTETU CAMBRIDGE

Dziesięcioro wybitnych językowo uczniów Technikum Menedżerskiego w Toruniu rozpoczęło przygodę z międzynarodowym programem Cambridge Assessment International Education. Uczniowie zdobywają wiedzę w przyjaznych anglojęzycznych warunkach, przygotowując się tym samym do egzaminu międzynarodowego Cambridge Secondary 1, do którego przystąpią już w kwietniu 2018 r. 
Egzamin honorowany jest na całym świecie i otwiera wiele możliwości.

Ponadto, uczeń, który zda najlepiej egzamin, już w przyszłym roku szkolnym wybierze się na całkowicie bezpłatną wycieczkę do Cambridge.

A już od września 2018 r. zapraszamy do Liceum Ogólnokształcącego Sokrates, jedynego liceum z akredytacją Uniwersytetu Cambridge w Toruniu. Szczegóły w siedzibie Szkół Sokrates w Toruniu ul. Młodzieżowa 31A (budynek WSB).

The best ten students at English from Vocational Secondary School in Toruń (Technikum Menedżerskie w Toruniu) joined Cambridge Assessment International Education Programme. Students are being prepared for the prestigious Cambridge Secondary 1 Exam, which will take place in April 2018. The exam is honoured worldwide and it opens a wide range of opportunities. Moreover, the student who will the gain the greatest number of points during the exam, will have a chance to go abroad for free.