MATURA 2021 – ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI

Zapraszamy absolwentów Technikum Menedżerskiego w Toruniu po odbiór świadectw dojrzałości w poniedziałek 5 lipca 2021 r. w godzinach 9:30 – 15:30 w sekretariacie szkoły (II piętro).

 

Odbioru świadectwa dojrzałości należy dokonać osobiście. Inne osoby, odbierające świadectwo dojrzałości w imieniu absolwenta, powinny posiadać imienne upoważnienie, zawierające dane dokumentu tożsamości osoby upoważnionej.

 

Odbiór świadectwa dojrzałości w innym terminie niż wyżej podany, możliwy jest w godzinach pracy sekretariatu szkoły.