79. rocznica wybuchu powstania warszawskiego

Dziś mija 79. rocznica wybuchu powstania warszawskiego. Było to największe i najdłuższe zbrojne wystąpienie przeciwko Niemcom okupującym Polskę podczas II wojny światowej. Powstańcy walczyli o wyzwolenie Warszawy spod okupacji niemieckiej i przywrócenie jej niepodległości.
Powstanie warszawskie było aktem wielkiego heroizmu i poświęcenia. Powstańcy pokazali światu, że Polacy nie pogodzą się z utratą niepodległości, było również wielkim aktem patriotyzmu. Powstańcy walczyli o wolność Polski, nawet w obliczu niechybnej klęski.
W rocznicę wybuchu Powstania pragniemy Was zachęcić do chwili refleksji nad bohaterstwem żołnierzy i znaczeniem prawdziwego patriotyzmu.