Zajęcia profilaktyczne dla uczniów prowadzone przez Straż Miejską w Toruniu

Zajęcia profilaktyczne dla uczniów „Młodzież a alkohol” prowadzone przez Straż Miejską w Toruniu.