Lekcja WOS-u w Urzędzie Marszałkowskim

Dnia 10 kwietnia uczniowie klasy 4H zasiedli w sejmikowych ławach uczestnicząc w lekcji samorządowej. Spotkanie, które odbyło się w murach Urzędu Marszałkowskiego było okazją do poszerzenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu województwa.
Młodzież miała okazję wczuć się w rolę radnych województwa uczestnicząc m.in. w zgłaszaniu projektów uchwał oraz i głosowaniu nad nimi, przeprowadzone zostały wybory członków zarządu oraz prezydium.