Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej

Organizowane co roku obchody Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej służą nie tylko podkreśleniu bogactwa światowych kultur, ale także zasadniczej roli dialogu międzykulturowego dla osiągnięcia celu trwałego pokoju i zrównoważonego rozwoju.
My również jako szkoła włączyliśmy się w obchody tego szczególnego dnia. Chcielibyśmy szczególnie docenić klasy, które wyjątkowo zaangażowały się w obchody tego święta.
Klasa 3GE zdobyła 1 miejsce,
klasa 1T- 2 miejsce,
klasa 4L- 3 miejsce,
klasa 2B- wyróżnienie,
klasa 2GH- wyróżnienie.
Dyplomy i nagrody zostaną wręczone w wyznaczonym terminie.
Serdecznie gratulujemy!